Professor

Teacher Educator, Researcher

Teaching Communicator

Radio host, Public Speaker

Book Author

Editor and Publisher

School Teacher

Mathematics, Science & ICT

Who is Dr Corlu?

M. Sencer Corlu, PhD (Texas A&M University), is a professor of mathematics education at Oslo Metropolitan University, Norway.

Dr. Corlu is the founding director of BAUSTEM Center at Bahçeşehir University and a former faculty member at the Graduate School of Education, Bilkent University. Prior to that, he had worked as a school teacher at International Baccalaureate schools in Africa and Europe, teaching middle and high school mathematics, science, and technology (ICT) classes.

Dr Corlu has published over 40 articles on mathematics teacher education, STEM education, and international schools. He is the principal investigator of externally-funded STEM: Integrated Teaching Project (http://inteach.org). One outcome of his project was the earlySTEM program, consisting of 35 books which are being used by over 50,000 students and their teachers each year.

Dr Corlu is also the cofounder of LabStarTM -an innovative low-cost device for data logging and analysis.

Sencer Hoca kimdir?

Prof. Dr. M. Sencer Çorlu, Oslo Metropolitan Üniversitesi kadrosunda profesör öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi matematik öğretmenliği bölümünü bitirdikten sonra dört farklı kıtada Uluslararası Bakalorya matematik, fen bilgisi (life science & earth science) ve bilişim teknolojileri öğretmenliği yapmıştır.

Doktorasını tamamladığı Texas A&M Aggie STEM Center bünyesinde öğretmen eğitimi programları geliştirmiş ve yönetmiştir. Sonrasında Bilkent Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde görev yapmış ve Türkiye'nin önde gelen özel okullarında görev yapan bir çok matematik öğretmeninin yetiştirilmesine katkıda bulunmuştur. 2016 yılından beri BAUSTEM Merkezi müdürü ve Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri öğretim üyesidir.

Dr Corlu'nun 2022 Ağustos ayı itibari ile Google h-index'i 17'tir. STEM-FeTeMM eğitimi, matematik öğretmen eğitimi, veya uluslararası okullar üzerine yoğunlaşmış 40'ın üzerinde makalesi hakemli dergilerde yayımlanmıştır.

Türk eğitimine özgün katkıları arasında

öne çıkmaktadır.

Selected Publications

 • Corlu, M. S., Capraro, R. M., & Capraro, M. M. (2014). Introducing STEM education: Implications for educating our teachers in the age of innovation. Education and Science, 39(171), 74-85. [full text]

 • Corlu, M. S. (2015). Which preparatory curriculum for the International Baccalaureate Diploma Program is best? The challenge for international schools with regard to mathematics and science. International Review of Education. DOI: 10.1007/s11159-014-9446-9. [full text]

 • Corlu, M. S. (2013). Insights into STEM education praxis: An assessment scheme for course syllabi. Educational Sciences: Theory & Practice, 13(4). doi: 10.12738/estp.2013.4.1903 [full text]

Academia full texts Google Scholar Profile

Türkçe yazılarından bazıları

 • Corlu, M. S. (2018, July). STEM bütünleşik öğretmenlik: Yaparak öğrenmeden üreterek öğrenmeye [STEM integrated teaching: From learning by doing to learning by making]. Harvard Business Review, 7, 102-108. [tam metin]

 1. Go to https://www.mathjax.org/#gettingstarted
 2. Copy the following MathJax code:
<script src="https://polyfill.io/v3/polyfill.min.js?features=es6"></script><script id="MathJax-script" async src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mathjax@3/es5/tex-mml-chtml.js"></script>
 1. Go to Google Sites page.
 2. Paste the code in Embed Code.
 3. Open MS Word.
 4. Format -> Equation Options -> Click “Copy MathML to the clipboard as plain text”
 5. Write your formula in equation editor
 6. Copy the MathML code by simply copying the formula itself.
 7. Go to Google Sites page
 8. Paste the MathML code after your MathJax code.
 9. Delete mml: before <math> at the beginning and delete mml: before </math> at the end of the code.
 10. Add <h1> <p> or other usual HTML tags
 11. Voila!